Kurs kat. D

  

Kat. „D”   Uprawnia do kierowania:

a) autobusem,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 24 lat.

Kurs na kat. D można rozpocząć także w wieku 21 lat – informacja w biurze.

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – klikni