Kurs kat. B

 

kat. „B”   Uprawnia do kierowania: 

   1. a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

   1. b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

   1. c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

   1. d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

  Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

  Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

  Kurs podstawowy: obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych, które trwają około 2 tygodni.. Kurs podstawowy obejmuje 4 godziny szkolenia z pierwszej pomocy. Druga część praktyczna szkolenia trwa około 3 tygodni.

  Kurs przyspieszony – jest przeznaczony dla osób, którym zależy na szybkiej realizacji kursu.
  Zajęcia praktyczne trwają około 2 tygodnie. W takim przypadku kurs prawo jazdy B jest realizowany tak, by instruktor w 100% mógł dopasować terminy jazdy do potrzeb kursanta.

  CENNIK – sprawdź
  KONTAKT – kliknij