Kurs kat. C

Kat. „C”   Uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat.

Kurs na kat. C można rozpocząć także w wieku 18 lat – informacja w biurze.

Szkolenie obejmuje:
20 godz. zajęć teoretycznych
30 godz. zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – kliknij