Kurs kat. A2

Kat. A2 uprawnia do kierowania:

    • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

    • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

    • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A2 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Szkolenie obejmuje:

    • 30 godz. zajęć teoretycznych

    • 20 godz. zajęć praktycznych – w tym 4 godziny kursu z pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – kliknij