Kurs kat. A1

Kat. A2 uprawnia do kierowania:

    • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

    • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

    • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kategorii A1 szkolimy na motocyklu – Honda CBF125

Szkolenie obejmuje:

    • 30 godz. zajęć teoretycznych

    • 20 godz. zajęć praktycznych – w tym 4 godziny kursu z pierwszej pomocy przedlekarskiej

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – kliknij