Kurs na instruktora nauki jazdy

Aby zapisać się na kurs należy:

  • Wypełnić podanie o przyjęcie na kurs

  • Dokonać przedpłaty w biurze OSK „SULEJ”.

  • Dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, kserokopię prawa jazdy a także aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:

·         Wykształcenie minimum zawodowe

·         posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat

·         Badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

·         Badanie psychologiczne

Szkolenia – Program

Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne (130 godzin) w zakresie:

Zajęcia praktyczne – 55 godz. plus dodatkowo liczba godzin odpowiednia do zakresu szkolenia kandydata określona poniżej:

  • Kat. A – 10 godz.

  • Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.

  • Kat. C+E, D+E – 15 godz.

  • Kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ)

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:

  • Części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,

  • Pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,

  • Części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Czas trwania kursu: około 2 miesięcy

CENNIK – sprawdź
KONTAKT – kliknij