Szkolenie okresowe

Po 10 września 2014r. każdy kierowca wykonujący zarobkowy transport drogowy powinien posiadać w prawie jazdy kod 95.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne co 5 lat szkolenie dla wszystkich kierowców kategorii C i D.

Czas trwania bloków programowych:   szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Dlaczego warto zgłosić się już dziś ?

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy ( KOD „95”). Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć  takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat.

UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu 5 dniowego, obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w grupach odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:
1. C, C+E, C1 i C1+E
lub
2. D, D+E, D1 i D1+E
    Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:
– Numeru PKZ (profil kierowcy zawodowego)

– Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
– Dowodu osobistego
– Dokonanie opłaty za kurs

Zapisy w biurze.
tel. 604 78 97 11
ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 18, I piętro
Czynne w godzinach  9.00 – 17.00 (od pn do pt)

CENNIK – sprawdź