Settings

Kiedy i gdzie?

Puławy

ZAPISY CODZIENNIE w biurze, ul.Gen.Fieldorfa Nila 18

godz. 9:00 - 17:00

Kwalifikacja wstępna

Szkolenie ,

Kwalifikacja Wstępna

w biurze
Zobacz Wideo

TYLKO U NAS – EGZAMIN Z KWALIFIKACJI W PUŁAWACH.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.01.2019r. w naszej siedzibie odbył się egzamin z kwalifikacji – zdawalność 100%.

Zdającym serdecznie gratulujemy.

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:
a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)
b) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

2. Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.
b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r.
Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

4. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
130 godz. zajęć teoretycznych
8 godz. zajęć w ruchu drogowym
2godz. zajęć w warunkach specjalnych

5. Egzaminowanie.
Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej.
Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
a) test podstawowy 20 pytań
b) test specjalistyczny 10 pytań
Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca

Do kursu kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej może przystąpić osoba:
1)  która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
2)  niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1)  C1, C1+E, C i C+E;
2)  D1, D1+E, D i D+E.

3. Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

4. Test kwalifikacyjny zawiera 10 pytań z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej kierowców.
Czas trwania testu = 15 min.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.”
Zapisy w biurze.
tel.  604-78-97-11
ul. Gen.Fieldorfa „Nila” 18, I piętro
Czynne w godzinach  9.00 – 17.00 (od pn do pt)

Zobacz Wideo

Szukasz dobrej szkoły jazdy w Puławach?

ZAPRASZAMY DO NAS

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X