Settings

Kiedy i gdzie?

Puławy

25 stycznia godz. 16:00, ul.Generała Fieldorfa Nila 18

godz. 9:00 - 17:00

Instruktor Nauki

Kurs ,

Kurs na instruktora

2700 zł
Zobacz Wideo

ZAPISY: 25 stycznia 2021 godz. 16:00

budynek HTM   ul.Gen.Fieldorfa „Nila” 18, I piętro za Carrefourem
 

Cena kursu: 2700 zł

Aby zapisać się na kurs należy:

 • Wypełnić podanie o przyjęcie na kurs
 • Dokonać przedpłaty w biurze OSK „SULEJ”.
 • Dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, kserokopię prawa jazdy a także aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:

·         Wykształcenie minimum zawodowe

·         posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat

·         Badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

·         Badanie psychologiczne

·         Zaświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Szkolenia – Program

Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne (130 godzin) w zakresie:

Zajęcia teoretyczne:

 • Psychologia – 10 godz.
 • Metodyka nauczania – 50 godz.
 • Prawo o ruchu drogowym – 30 godz.
 • Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18 godz.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10 godz.
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 6 godz.
 • Technika i taktyka jazdy – 2 godz.
 • Praktyka instruktorska – 4 godz.

Zajęcia praktyczne – 55 godz. plus dodatkowo liczba godzin odpowiednia do zakresu szkolenia kandydata określona poniżej:

 • Kat. A – 10 godz.
 • Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.
 • Kat. C+E, D+E – 15 godz.
 • Kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ)

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:

 • Części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
 • Pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
 • Części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Czas trwania kursu: około 2,5 miesiąca
Zapisy na szkolenie:

tel./fax (81) 88-77-340 lub 604-78-97-11
ul. Gen.Fieldorfa „Nila” 18, I piętro
Czynne w godzinach  9.00 – 17.00 (od pn do pt)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Opublikowane: 05.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Opublikowane: 14.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.

Zobacz Wideo

Szukasz dobrej szkoły jazdy w Puławach?

ZAPRASZAMY DO NAS

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X