Settings

Kiedy i gdzie?

Puławy

NOWY KURS: 8 i 9 marca g.16:00, ul.Gen.Fieldorfa Nila 18

godz. 16:00

KURS KAT. B

Kurs ,

Kategoria B

1800 zł
Zobacz Wideo

Szkolimy już nowymi HYUNDAI i20

W ofercie „Dachowanie na symulatorze”

Kat. „B”   Uprawnia do kierowania: 

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

SALA-KOMPUTEROWASzkolenie obejmuje:
30 godz. zajęć teoretycznych + egzamin wewnętrzny
30 godz. zajęć praktycznych + egzamin wewnętrzny

1. Po zakończonym szkoleniu kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego w OSK „SULEJ”.

2. Na egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny umawiamy się osobiście w biurze ośrodka.

3. Po zdanym egzaminie praktycznym kursant zgłasza się do biura w celu aktualizacji profilu.

Zobacz Wideo

Szukasz dobrej szkoły jazdy w Puławach?

ZAPRASZAMY DO NAS

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies : Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz tę politykę. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X